Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Dayanışma Eylemi: “Şebnem Hoca Yalnız Değildir!”

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 27 Ekim 2022 günü TTB önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Ankara Tabip Odası Dr. Onur Erden tarafından okunan basın açıklamasında AKP iktidarının krizleri yönetemedikçe saldırganlaştığı ancak bu saldırıların omuz omuza mücadele ve dayanışma ile püskürtülebileceği belirtildi. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın ve TTB’nin yürüttüğü mücadelelerin aktarıldığı basın açıklama şöyle noktalandı:

“Şebnem Hocamın notuyla bitirmek istiyoruz: ‘İnsanca bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağımız günlere dayanışmayla.’ Ve ekliyoruz: Size söz olsun hocam; sadece sağlık sistemini değil hep beraber insanca yaşayacağımız bir düzeni inşa edeceğiz. Şebnem Korur Fincancı’ya özgürlük! Emek ve demokrasi örgütlerine yönelik baskılara son verilsin!”

Basın açıklamasının ardından TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi’nin hazırladığı metni okudu.

TTB’nin açıklamasının tamamı için tıklayın.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Adres:
Mithatpaşa Caddesi No:49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 310 66 36 Faks: +90 (312) 310 64 63 E-posta: tihv@tihv.org.tr