TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Son Verilsin!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 27 Ekim 2022 günü TTB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri ile emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri katılım sağladı.

Basın açıklamasında söz alan TTB Hukuk Bürosu avukatlarından Hülya Yıldırım; Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın çağrıldığı takdirde ifade vermeye gelebileceği bildirilmesine karşın evi basılarak gözaltına alınması, herhangi bir kısıtlılık kararı olmamasına karşın savcının avukatlar ile hiçbir iletişim kurmaması, gözaltı kararının paylaşılmaması gibi hukuksuzlukları dile getirdi. Yıldırım, savcılığın işlettiği sürecin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu; Korur Fincancı’nın günlerdir süren saldırılara, kötü muameleye ve 11 saattir ayakta olmasına karşın bitmeyen direncini ve selamını aktararak söze başladı. Ev aramasının tutanakları henüz oluşturulmamış ve savcıya dahi teslim edilmemişken, görüntülerin ve belgelerin devletin resmi yayın organı ve iktidar kanalları eliyle yayımlanmasının suç niteliğine dikkat çeken Eyüboğlu, benzer bir biçimde tutuklamaya sevk kararının savcılık odasının önünde öğrenildiğini ifade etti. Eyüboğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hocamız, günlerdir sürdürülen, adeta üzerinde tepinilen manipülasyona hiç muhatap olmadı. Bu spekülasyonların ve manipülasyonların; Şebnem hocanın pırıl pırıl geçmişini, aydınlık tarihini ve yıllardır verdiği emeği gölgeleyemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Şebnem hocamız bugüne dek defalarca soruşturmaya uğradı, defalarca gözaltına alındı ama bir kere bile geri adım atmadı.”

Avukat aktarımlarının ardından basın emekçilerinden gelen sorular yanıtlandı.

TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten tarafından okunan açıklama şöyle:

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Son Verilsin!

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olara uzun yıllardır yaşam hakkı, sağlıkta şiddet, hekimlerin özlük hakları ve toplum sağlığı için büyük bir mücadele yürütüyoruz. Aynı zamanda sağlıklı bir toplum için vazgeçilmez olan yoksulluğa karşı mücadelede sendikalarla, meslek ve kitle örgütleriyle birlikte mücadele ediyoruz.

Çok doğal olarak biz hekimler baskılara, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasi, özgürlük ve barış için büyük bir çaba harcıyoruz. İktidar çevrelerinin tüm düşmanlaştırma çabalarına karşı emek bizim söz bizim diyerek inatla toplumun sağlık ve yaşam hakkına sahip çıkıyoruz.

İktidar çevrelerinin TTB’ye karşı yürüttüğü susturma, etkisizleştirme, kapatma girişimleri ve TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın tutuklanması tüm bu mücadele ve ısrarlarımızın sonucudur.

***

Bugün, 27 Ekim 2022.

Bugün, Türkiye demokrasi tarihi için kapkara bir gündür.

Bugün, yüz yıllardır bu topraklarda halkın sağlığı için canını dişine takan hekimlerin meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin başkanının tutuklandığı gündür.

Dr. Şebnem Korur Fincancı; hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisinin ardından hızla yurtdışından dönmesine, çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceği avukatları aracılığıyla savcılığa iletilmesine, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmamasına karşın apaçık hukuksuz bir sürecin sonucunda tutuklanmıştır.

Dr. Şebnem Korur Fincancı; kamu güvenliğinden sorumlu Emniyet güçlerinin ve kamu yayıncılığından sorumlu TRT’nin suçlulaştırma çabalarının da katkısıyla, iktidarın son zamanlarda diline pelesenk ettiği “dezenformasyon” kavramına adeta suret kazandırılarak tutuklanmıştır.

Hukuksuz yargı süreçlerinin değiştiremeyeceği hakikati hatırlatıyoruz:

Dr. Şebnem Korur Fincancı; hayatını insan haklarına ve yaşatmaya adamıştır.

Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerin, tıp öğrencilerinin, adli tıp uzmanlarının, bilim insanlarının, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin “Şebnem Hoca”sıdır.

***

Bizler bu baskıların üstesinden geleceğiz ve geçmişte olduğu gibi bugün de kazanan, toplumun yaşam ve sağlık hakkı mücadelesini yılmadan veren örgütümüz olacaktır.

Şebnem Hocamıza da, tüm topluma da sözümüzdür:

Sağlık çalışanlarının hakları ve toplumun sağlık hakkı için; emek, demokrasi, özgürlük ve barış için; bilimin bağımsızlığı ve bilim insanlarının ifade özgürlüğü için Türk Tabipleri Birliği’ne ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi27

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Adres:
Mithatpaşa Caddesi No:49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 310 66 36 Faks: +90 (312) 310 64 63 E-posta: tihv@tihv.org.tr