TTB’den İktidar Medyasının Kışkırtıcı Haberleri ile İlgili Basın Konseyi’ne Başvuru

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iktidar medyasının mevcut ve önceki dönem TTB Merkez Konseyi üyeleri ile ilgili yaptığı haberler hakkında 2 Kasım 2022 günü Basın Konseyi’ne şikayet başvurusu yaptı.

TTB’nin ifade, basın ve bilim özgürlüğünü savunduğu belirtilerek başlayan başvuruda söz konusu haberlerin ise kışkırtıcı bir niteliğe haiz olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Şikayete konu haber bütün olarak, kaynağı belirtilmeksizin, muhataplarının görüşlerine ve varsa itirazlarına ve iddialara yanıtlarına yer verilmeksizin hazırlanmıştır. Haberde, yasal kurum ve kuruluşları kriminalize etme amacıyla ve bu amacı temin için gerçeğe aykırılığı bilinmesine karşın şikayete konu ifadeler kullanılmıştır.”

Haberlerin, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın “TSK kimyasal silah kullandı” dediğine ilişkin gerçeklikten uzak iddia üzerine kurulduğunun belirtildiği dilekçede; muhatapların bu iddia karşısındaki beyanlarına yer verilmediği, böylece yayınların okurlarında bir görüş oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.

Dilekçede haberlerin Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü, 6’ncı, 9’uncu ve 10’uncu ilkelerinin ihlali nedeniyle gerekli incelemenin yapılarak yaptırım kararı verilmesi istendi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Adres:
Mithatpaşa Caddesi No:49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 310 66 36 Faks: +90 (312) 310 64 63 E-posta: tihv@tihv.org.tr