İl il Şebnem Korur Fincancı ve özgür basın için eylemler: “Faşizme karşı omuz omuza” – Sendika.Org

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ve özgür basının gözaltına alınmasını protesto etmek için birçok ilde eylem yapıldı. Eylemlerde Şebnem Korur Fincancı ve 11 gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ve özgür basının gözaltına alınmasını protesto etmek için birçok ilde eylem yapıldı.

İzmir

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Tabip Odası önünde açıklama yaptı. “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur. Derhal serbest bırakılsın” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur”, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, “Savcılık tarafından, kamuoyuna yansıyan ve suç teşkil eden bir eylemin soruşturulmasını ve hakikatin ortaya konulmasını isteyen açıklaması dışında bir eylemi olmayan Şebnem Korur Fincancı’nın TTB Merkez Konseyi başkanlığından da alınmasına yönelik talepte bulunulmuştur. Bu talep; hukuksuzluğu bir yana, siyasal iktidarın yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde tüm sivil toplum ve meslek kuruluşlarına gözdağı verme, onları pasifize etme ve toplumda korku yaratma amacını gütmektedir” dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak ise “İktidarın sağlıkta reform adını verdiği deformasyonun karşısında yer alan, toplumsal sorunlarda hekimlik meslek etiği ilkeleriyle insan haklarına saygı temelinde tutum gösteren TTB’ne yönelen baskılar aslında tüm meslek örgütlerine, toplumsal muhalefetin tüm bileşenlerine yöneltilmek istenen bir tavrın yansımasıdır” dedi.

Van

Van Demokrasi Platformu bir hafta içerisinde akademisyen, gazeteci ve avukatlara yönelik gözaltı ve şiddeti protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Sanat Sokağı Ova İş Merkezi önünde düzenlenen açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), İnsan ve Özgürlükler Partisi (PİA), Tevgera Jinen Azad (TJA), Van Kadın Platformu, Tutuklu ve Hükümlülerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER), Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (MEBYA-DER), Van Barosu, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Barış Anneleri Meclisi, Aryen Kültür Sanat, ŞanoWan, Dil Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ARSİSA), Van-Hakkari Tabipler Odası, Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Van İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Kamu Emekçileri Sendikası(KESK) Van Kadın Meclisi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) Van Temsilciliği, Diş Hekimleri Odası, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP), JİNNEWS , Mezopotamya Ajansı (MA) çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Van ÖHD Eş Başkanı Ebru Demirtepe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 11 gazetecinin gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Demirtepe, “Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün basına servis ettiği görüntülerden, üç gazetecinin insanlık onuru ile bağdaşmayan ters kelepçe uygulamasına ve hakarete maruz bırakıldığının anlaşıldığını vurgulayarak, “Hatırlatmak gerekir ki gazetecilik faaliyetleri suç değildir ve yargılama konusu yapılamaz. Bu nedenle özgür basın emekçilerinin derhal serbest bırakılması gerekmektedir” çağrısında bulundu.

Dersim

Dersim’in Seyit Rıza Meydanı’nda bir araya gelen gazeteciler ile Dersim Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, 11 gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı. HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü’nünde katıldığı açıklamada basın metnini Gazete Patika muhabiri Hıdır Yıldız okudu.

Hapishaneler cehennemine çevrilen Türkiye’nin dünyada en fazla gazetecinin, öğrencinin, akademisyenin, insan hakları savunucularının, hapiste olduğu ülkeye dönüştüğünü ifade eden Yıldız, “Toplumun tüm kesimlerini cendereye alan bu saldırılardan herkes payına düşeni aldığı gibi biz gazeteciler ve basın yayın çalışanları da alıyoruz. Sansür Yasası’nın Meclis’ten geçmesinin ardından 11 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı, AKP iktidarı gazetecileri gözaltına alarak tüm topluma mesaj veriyor. Ülkede korku iklimi yaratmaya çalışan iktidara en büyük cevabı biz gazeteciler halkımızla birlikte ortak mücadele ederek doğru ve objektif haberleri yaparak vereceğiz” dedi.

Diyarbakır

Amed Emek ve Demokrasi Platformu, gözaltına alınan 11 gazeteciye ilişkin Hazal Park’ta açıklama yaptı. “Gazetecilik suç değildir” pankartının açıldığı eylemde “Özgür basın susturulamaz” sloganı atıldı.

Basın açıklamasını okuyan Amed Sağlık Hizmetler Sendikası Eş Başkanı Şiyar Güldiken, ülkede, sosyal, ekonomik, hukuki ve bürokratik bir krizin yaşandığını belirterek şunları söyledi:

Siyasal iktidar hukuku, demokrasiyi ve en temel insan haklarını dahi ortadan kaldırmak için halkları ayrıştırıp sürekli bir gerginlik ve çatışma politikası uygulayıp toplumu manipüle ederek örgütsüzlüğü ve güvencesizliği dayatarak, hak gasplarını olağanlaştırmaya çalışmaktadır. İktidar tarafından yürütülen bu ayrıştırıcı politikaların iflas ettiği ve ülkenin yönetilemez bir hale geldiği açıkça görülmektedir. İktidar OHAL’i fiilen devam ettirme uygulamalarından vazgeçmemektedir

Artvin

SES Artvin Temsilciliği, Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına dair basın açıklaması yaptı. Fıncancı’nın ifade ettiği hiçbir şeyin suç unsuru olmadığı vurgulanan açıklamada, “İktidar çevrelerinin yargıya müdahale niteliğindeki açıklamaların ardından gelen gözaltı kararı, bu çevrelerin uzun zamandır TTB’ye ve tüm emek-meslek örgütlerine yönelik artırdığı baskının son aşamasını oluşturmuştur. Nitekim iktidar, Meslek Örgütleri Yasası’nda bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan bu gündemi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları tüm emek ve meslek örgütleri olarak kabul etmediğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir, onurumuzdur” denildi.

Adana

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, Atatürk Parkı’nda açıklama yaptı. “Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılsın. Gözaltı kabul edilemez” pankartının açıldığı açıklamada konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, “TTB, bahsi geçen tartışmalara dair düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde gelen eleştirileri dikkatle dinlemekte ve değerlendirmektedir. Nasıl savaş bir halk sağlığı sorunudur dediğimizde kıyametler koparıldı ve yargılandı isek bugün de yargı karşısında çıkmaktan bir çekincemiz yok. Demokratik hukuk devleti ilkeleri işletilerek, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Mersin

Mersin’de İHD, ÖHD ve Çağdaş Hukukçular Derneği, İHD binasında açıklama yaptı. HDP, Çukurova TUAY-DER, 78’liler Girişimi ve çok sayıda kişi de açıklamaya katıldı. İHD Mersin Şube Eşbaşkanı Hakkı Demir, kimyasal silah kullanımıyla ilgili iddiaların ciddiliği dikkate alınıp, soruşturulması gerektiğini belirtti.

Fincancı’nın hedef gösterilmesi ve gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Demir, “Bu anti demokratik ve gayri hukuki uygulamayı kabul etmiyor ve gözaltında tutulan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Urfa

Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına ilişkin Urfa TTB Odası da açıklama yaptı. TTB binasında yapılan açıklamada “TTB onurumuzdur, Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır” yazılı pankart açıldı. Açıklamaya Urfa Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ile HDP İl Örgütü üyeleri de katıldı. Buradaki açıklamada konuşan TTB Urfa Şube Başkanı Bulut Hezer, gözaltıyı kınayarak, “Şebnem Korur Fincancı derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

Aydın

SES Aydın Şubesi Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına ilişkin sendika binalarında basın toplantısı düzenledi. Basın metnini okuyan SES Aydın Şubesi Eş Başkanı Öznur Özağaç, “TTB Başkanı Fincancı kişisel ve kurumsal olarak olması gerektiği gibi davranmıştır. Harekat bölgesinde yaşanan şüpheli sıra dışı ölümler üzerine, insan odaklı uluslararası örgütlerin bölgeyi denetlemesi gerektiğini vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Mardin

Mardin Emek ve Demokrasi Platformu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla açıklama yaptı. KESK Mardin Şubeler Platformu’nun binası önünde yapılan açıklamaya çok sayıda hekim ile birlikte sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Basın açıklamasını Mardin Tabip Odası Başkanı Mustafa Volkan Binbaş yaptı.

İnsan hakları ve halk sağlığı konusunda Fincancı’nın Türkiye’nin gururu ve mihenk taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Binbaş, “Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur ve asla yalnız değildir. Medyaya yansıyan kimyasal silah iddiaları hakkında mikrofon uzatılacak ilk isim elbette ki o ülkenin hekim meslek örgütüdür. Şebnem Korur Fincancı bir hekim olarak iddiaları mesleki açıdan değerlendirmiş, kimyasal silah kullanıldığı iddiası varsa ve buna bağlı ölümler meydana gelmiş ise bununla ilgili olarak Minnesota Protokolü’ne göre etkili bir şekilde soruşturma yapılması gerektiğini belirtmiştir” dedi.

Kaynak: https://sendika.org/2022/10/il-il-sebnem-korur-fincanci-ve-ozgur-basin-icin-eylemler-fasizme-karsi-omuz-omuza-669465/

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Adres:
Mithatpaşa Caddesi No:49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 310 66 36 Faks: +90 (312) 310 64 63 E-posta: tihv@tihv.org.tr