BM Raportörleri Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve Adli Baskılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması üzerine 8 Kasım 2022 tarihinde bir çağrı yazısı kaleme aldı.

Korur Fincancı’nın BM İstanbul Protokolü’nün hazırlanmasına da katkı sunduğunu anımsatan raportörler “Korur Fincancı’nın tutuklanması, insan hakları savunucularının ve örgütlerinin itibarsızlaştırılması ve insan hakları ve tıp ile ilgili hayati önemdeki işlerinin sekteye uğratılması amacıyla terörle mücadele yasalarının özel bir şekilde uygulaması planının bir parçası gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de sivil alanın daraltıldığını, hukukun üstünlüğünün altının oyulduğunu, temel özgürlüklerin ve demokratik değerlerin çiğnendiğini belirten raportörler; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri anımsattı. Raportörler; Korur Fincancı’nın psikolojik ve fiziksel bütünlüğünü korumak için derhal tedbir alınmasını, ötekilerin haklarını savunanlara dönük yargı eliyle yürütülen tacizlere son verilmesini istedi.

Metnin İngilizce orijinali için tıklayınız.

Metnin Türkçe çevirisi için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Adres:
Mithatpaşa Caddesi No:49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 310 66 36 Faks: +90 (312) 310 64 63 E-posta: tihv@tihv.org.tr