BM Raportörlerinin TTB ve Dr. Şebnem Korur Fincancı Hakkındaki Talebi Üzerine Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları Çalışma Başlattı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlerinin, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın haksız-hukuksuz biçimde tutuklanması ve TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında davaname hazırlanması sonrası somut bilgi ve belge talep etmesi üzerine Dışişleri ve Adalet bakanlıkları çalışma başlattı.

Dışişleri Bakanlığı, 24 Kasım 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne birer yazı yazdı. Yazıda Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının maddi ve hukuki gerekçeleri, iddiaların suçlarla bağlantısı, gözaltı ve tutukluluk altındaki hukuki güvenceler ile hakkında somut bilgi ve belge istendi.

Adalet Bakanlığı da 30 Kasım 2022 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı içerikte birer yazı gönderdi.

Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Aralık 2022 tarihinde Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı’na bir yazı iletti. Yazıda TTB Merkez Konseyi ve Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında açılan davanamenin akıbeti ve kararı hakkında bilgi istendi.

BM raportörlerinin yazısı için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Adres:
Mithatpaşa Caddesi No:49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 310 66 36 Faks: +90 (312) 310 64 63 E-posta: tihv@tihv.org.tr