Şanlıurfa, Diyarbakır ve Ankara’da “Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Nöbetleri Yapıldı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Ankara tabip odaları; haksız-hukuksuz biçimde tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve TTB’ye yönelik baskıların son bulması talepleriyle 29 Kasım ve 1 Aralık günleri nöbet eylemleri gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’daki nöbetin ikinci haftasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Makine Mühendisleri Odası’nın Şanlıurfa şubeleri nöbeti ziyaret etti. Nöbette Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya gönderilmek üzere kartlar hazırlandı.

Diyarbakır’daki nöbet eylemine ise Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) yönetici ve temsilcileri katıldı. Yapılan konuşmalarda Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uzun yıllardır hak mücadelesinin içinde olduğu hatırlatıldı, emek-meslek örgütlerini hedef alan saldırılara karşı dayanışma içinde mücadele edileceği belirtildi. Nöbet eyleminin sonunda dayanışma kartları hazırlandı.

Ankara’daki nöbet eyleminde TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya ve Tıp Öğrenci Kolu üyeleri katılım sağladı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Adres:
Mithatpaşa Caddesi No:49/11 6. Kat 06420 Kızılay/ANKARA Tel: +90 (312) 310 66 36 Faks: +90 (312) 310 64 63 E-posta: tihv@tihv.org.tr